Illustrationer till förpackning och folder för schweizisk snaps. 
Kund: Terroir Suisse  Byrå: Honey Design

You may also like