Hälsan spelar roll - en kurs för personer med LSS-insats
Ett stort och viktigt uppdrag att ta fram ca 150 illustrationer till ett utbildningsmaterial för personer inom LSS, där dom får lära sig om mat och hälsa för att må bra. Roligt att se illustrationernas viktiga betydelse i filmen:

You may also like